e-ÉpítésiNapló programverziók
Az alábbiakban megismerheti az egyes verziókat és eldöntheti, hogy az Ön számára melyik jelenti a legmegfelelőbb megoldást.
 
      Kövessen minket:             

  e-ÉpítésiNapló

ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ


 • "Szaki"
 • "Mester"
 • "Brigád"
 • Kiegészítő szolgáltatások

e-ÉpítésiNapló „Szaki”

Általános leírás

Az e-ÉpítésiNapló rendszer alap verziója. A program lehetővé teszi a fővállalkozói és alvállalkozói napló vezetését, ez utóbbi esetben szükség esetén az alvállalkozó helyetti építési napló vezetése is biztosított.

Támogatja - a 2013. 10. 01.-ig megkezdett építkezések esetében - a jogszabályi előírásoknak megfelelő naplókészítést, úgymint a nyilvántartási rész lapjainak rögzítése, naplómellékletek készítése, napi jelentések vezetése és eseti bejegyzések létrehozása. Következő nyilvántartási rész lapok rögzíthetők: szerződés, megrendelő, fővállalkozó, alvállalkozók, tervezők, tervezői művezetők, fedezetkezelő, naplómellékletek. Naplómellékletet képez a rendszerben egyszerűen előállítható hulladék elszállítás dokumentációja és a felelős műszaki vezetői nyilatkozat is, mely utóbbi egy gombnyomásra elkészíthető.

A napi jelentés keretén belül rögzítésre kerül a munkaidő, az időjárás, a létszám, az anyagfelhasználás, a hulladék kezelés nyilvántartása, a napi teljesítmény szöveges leírása (mint naplóbejegyzés), valamint az eseti bejegyzések. Az eseti bejegyzéseket a program a nyilvántartási rész lapok adatai alapján nevesíti, úgymint felelős műszaki vezetői vagy műszaki ellenőri bejegyzés, biztonsági és egészségvédelmi koordinátori bejegyzés, valamint az építtetői vagy építtető nevében eljáró személy bejegyzései és a hatósági bejegyzések.

A program kiemelten kezeli a munkaterület átadás-átvételi és visszaadás-visszavételi bejegyzéseket, mint eseményeket, melyek vezérlik a naplóvezetés folyamatát, a napi jelentés adatainak rögzíthetőségét. A jogszabályi keretek adta lehetőségekhez képest figyelembe veszi a való élet körülményeit, és ebből adódóan bizonyos bejegyzések, adatrögzítések korlátozott ideig utólagosan is megtehetők.

A jogszabályi előírások által meghatározott kötelező adatok kitöltését ellenőrzi a rendszer, melyek hiánya esetén figyelmeztetés, tájékoztatás formában jelzést küld a felhasználónak.

Korlátlanul csatolhatóak a nyilvántartási adatokhoz, a naplómelléklethez, a napi jelentéshez különböző fájlok, tervdokumentációk, képek stb.

Többszintű felhasználói jogosultságkezeléssel rendelkezik a program, mely a nyilvántartási rész lapokon rögzített adatok alapján működik. (Az alapverzióban lehetőség van felhasználói azonosítás nélküli használatra is, tekintve hogy ezen verzió jellemzően egyfelhasználós környezetben lesz használva.)

Főbb paraméterek:
 • egy felhasználós: a programban egy felhasználó nyilvántartására van lehetőség, azonban szükség esetén az e-ÉpítésiNapló.hu portálon létrehozott jelszóval más felhasználók (pl. műszaki ellenőr vagy felelős műszaki vezető ) is bejelentkezhetnek a mindenkori jogosultságnak megfelelően.
 • egy vállalkozós: egy vállalkozásra vonatkozóan (nevében) vezethetők az építési naplók
 • egy gépes (egy licences): egy számítógépen futtatható teljes funkcionalitással a program
 • egy naplós: egy időben egyszerre egy építési napló adminisztrálására van lehetőség
Kinek ajánljuk?
 • Ezt a verziót egyéni vállalkozóknak és olyan kisvállalkozásoknak ajánljuk, akik nem végeznek összetett beruházásokat, ahol kis létszámú alvállalkozó vesz részt a kivitelezésben.
 • Akiknek elegendő egy vállalkozásra vonatkozaón építési naplót vezetni, feladatokat figyelemmel kísérni.
 • Aki megelégszik azzal, hogy az építési napló vezetéséhez szükséges adatok mellett nincs szüksége egyéb részletes nyilvántartásra, vagy kimutatások, lekérdezések eredményeként az adatok alapos elemzésére.

Igény esetén az e-ÉpitésiNapló „Szaki” verzió bármikor bővíthető a „Mester” (teljes) verzióra egyszeri bővítési díj megfizetése mellett.


e-ÉpítésiNapló „Mester”

Általános leírás

A program alap verziójának (e-ÉpítésiNapló „Szaki”) teljes funkcionalitását biztosítja, és ezen felül elsősorban lehetőséget nyújt a naplók projektben való kezelésére. Ezzel összefüggésben támogatja alnaplók létrehozásának lehetőségét. Ebből adódóan ezzel a verzióval már megvalósítható a csoportmunka (internetes kapcsolat mellett egyidejűleg több alnapló vezetése, több helyszínen), ezt támogatva lehetséges üzenetek küldése és fogadása adott beruházásban vagy projektben érintett személyek között.

Dokumentumkezelő modul segíti a különböző dokumentumok egyszerű elkészítését, sablonból illetve szabadon szerkeszthetően lehet létrehozni és nyilvántartani az egyes beruházáshoz kapcsolódó dokumentumkat.

Az adatok nyilvántartásán túl lekérdezések és statisztikák készíthetők, pl. megoldható napi jelentés adatok lekérdezése, melyből kimutatások állíthatók elő; úgymint létszám, hulladékkezelés, anyagfelhasználás, eseti bejegyzések listázása a bejegyzés készítője szerint.

Főbb paraméterek:
 • korlátlan felhasználós: a programban korlátlan számú felhasználó nyilvántartására van lehetőség, azonban az e-ÉpítésiNapló.hu portálon keresztül olyan felhasználók jogosultság szerinti beléptetésére is lehetőség van, akik a helyi adatok között nincsenek nyilvántartva.
 • három vállalkozós: három vállalkozásra vonatkozóan (nevében) vezethetők az építési naplók
 • három gépes (három licences): három számítógépen futtatható teljes funkcionalitással a program
 • öt naplós: egy időben egyszerre öt építési napló adminisztrálására van lehetőség. (Alapvetően nincs korlátozva az egyidejűleg megnyitott naplók száma, azonban a megbízható működés érdekében, a számítógépek eltérő kapacitása miatt ez a darabszám engedélyezett.)
Kinek ajánljuk?
 • Azon vállalkozóknak ajánljuk, akik olyan alkalmazást szeretnének, ahol az építkezésekkel kapcsolatos minden információ, dokumentáció informatikai alapokon nyilvántartható és a munka feladatkezeléssel támogatott.
 • Azoknak, akik jellemzően olyan munkákban vesznek részt, ahol komplexebb beruházás munkáját kell koordinálni.
 • Fő- és alvállalkozóknak, akik további alvállalkozókat alkalmazva szeretnék egy helyen látni, naprakészen követni azok építési napló adatait.
 • Beruházóknak, akik ellenőrizhetik és figyelemmel kísérhetik a beruházáson folyó munkát a program által nyújtott lehetőségekkel.

e-ÉpítésiNapló „Brigád”

Általános leírás

Az e-ÉpítésiNapló „Mester” funkcionalitásán felül a program szerver-kliens architektúrában működik; ahol lehetőség van arra, hogy az adatok vagy a felhasználó telephelyén üzemelő központi szerverre kerüljenek, azonban költséghatékonyabb és funkcionalitásában többet nyújt, ha az e-ÉpítésiNapló.hu portál végzi az adatok tárolását a felhasználó teljes felügyelete mellett.

Főbb paraméterek:
 • korlátlan felhasználós: a programban korlátlan számú felhasználó nyilvántartására van lehetőség, azonban az e-ÉpítésiNapló.hu portálon keresztül olyan felhasználók jogosultság szerinti beléptetésére is lehetőség van, akik a helyi adatok között nincsenek nyilvántartva.
 • öt vállalkozós: az alapprogrammal öt darab vállalkozásra vonatkozóan vezethetők az építési naplók (igény szerint növelhető a vállalkozásszám öt darabos egységekben)
 • öt gépes (öt licences): az alapprogrammal öt számítógépen futtatható teljes funkcionalitással a program (igény szerint a licence példányok bővíthetők a felhasználók száma szerint )
 • öt naplós: egy időben egy gépen egyszerre öt építési napló adminisztrálására van lehetőség. (Alapvetően nincs korlátozva az egyidejűleg megnyitott naplók száma, azonban a megbízható működés érdekében, a számítógépek eltérő kapacitása miatt ez a darabszám engedélyezett.)
Kinek ajánljuk?
 • Olyan cégeknek, akik feltétlenül saját szerverükön kívánják futtatni a programot, úgy hogy a munkaterületekről interneten keresztüli eléréssel készítsék el az építési naplót a cégük központi nyilvántartásába.

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

A következőkben ismertetett szolgáltatások bármelyik verzióhoz kapcsolódva igénybe vehetők.


1. Terméktámogatás

A terméktámogatás a szoftverhez tartozó szolgáltatáscsomag, melyet a program megvásárlása díjmentesen biztosít Önnek az első naptári évre vonatkozóan. Minden további évre a megfelelő, szakmailag támogatott működést biztosító szolgáltatáscsomagnak éves díja van, amely a következőket nyújtja:

 • Új fejlesztések elkészítése
 • Törvényi változások követését
 • e-ÉpitésiNapló.hu portálhoz való hozzáférés
  • csoportmunka funkciók (pl. projektek, alnaplók kezelése)
  • üzenetküldések érintett felek részére
  • ideiglenes adatok tárolása
 • Naplósorszámok központi nyilvántartása
 • Díjmentes hibajavítás
 • E-mailes konzultációt, kizárólag a program verzióváltozásokkal és hibabejelentéssel kapcsolatosan
 • Felhasználói kézikönyv

2. Naplótárolás – NaplóTár

Dokumentumtárolást biztosít a Netaid Kft. központi szerverén, ahol biztonsági mentést végezhet a programban tárolt adatokról az Ön saját kezelésében. A szolgáltatásnak éves díja van, mely a következőket biztosítja:

 • adatfájlok biztonsági mentésként való feltöltését a központi szerverre
 • az elkészült építési naplók megőrzését a törvényben meghatározott időtartamnak való megfelelés érdekében

3. Felhasználói támogatás

A program használatával kapcsolatos tájékoztatást, segítségnyújtást biztosít az alább részletezett feltételekkel. Igénybevehető előfizetéssel vagy eseti jelleggel.

a. Előfizetéssel

A szolgáltatásnak éves dija van. Igénybevétele független a használt program darabszámtól, tehát bármennyi programot is használ egy vállalkozás az éves díjat egyszer kell megfizetni. Amit biztosít ez Önnek:
 • elsősorban elektronikus levelezésen keresztüli segítségnyújtás
 • telefonos tanácsadás munkanapokon 9.00- 17.00 között (hat alkalommal évente)

b. Előfizetés nélkül, eseti igénybevétellel

Amennyiben nem fizet elő a szolgáltatásra, de igénybe vesz ilyen jellegű segítséget eseti jelleggel, abban az esetben egy egyszeri díj előre megfizetése mellett tudja ezt megtenni. Kétféle módon kereshet bennünket:

 • E-mailes úton, munkaidőn belüli megkeresés esetén 24 órán belül visszajelzünk, munkaidőn kívül 48 órán belül.
 • Munkanapokon telefonon munkaidőben 9.00-17.00 között.

 


Partnerünk

A programot szakmai partnerünknél is megrendelheti.